รู้จักกับ ถังบำบัดน้ำเสีย ให้ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ควรมีไว้ทุกบ้าน

| | 0 Comments

ถังบำบัดน้ำเสีย หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบกันว่าจริงๆแล้วถังน้ำในปัจจุบันมีระบบในการบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ได้ ในบทความนี้จะกล่าวถึงข้อมูลของถังบำบัดน้ำเสีย เช่น ประเภทของถังบำบัดน้ำเสีย ประโยชน์ของถังบำบัดน้ำเสีย ข้อควรระวังและวิธีการดูแลรักษา เพราะ ถังบำบัดน้ำเสียไม่เพียงแต่ช่วยให้ท่านลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายแต่ยังมารถทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้อีกด้วย

ถังบำบัดน้ำเสียมีกี่ประเภท ?

โดยทั่วไปสามารถแบ่งถังบำบัดน้ำเสียได้เป็น 2 ประเภทตามระบบการทำงาน ได้แก่

– ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ หรือ SEPTIC and AERATION

การทำงานของระบบการเติมอากาศจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนเกรอะหรือส่วนแยกตะกอน ส่วนการกรองเติมอากาศ และส่วนการตกตะกอน

– ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่เติมอากาศ หรือ SEPTIC and ANAEROBIC

การทำงานของระบบแบบไม่เติมอากาศจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนแยกตะกอนและส่วนการกรองแบบไร้อากาศ

ทำไมต้องติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ?        

ถังบำบัดน้ำเสียมีประโยชน์มากมายหลายด้านไม่ว่าจะกับผู้ที่ซื้อไปใช้งานเอง คนรอบข้างและแก่ชุมชน ถังบำบัดน้ำเสียสามารถทำให้น้ำที่เสียไปกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ลดการเกินภาวะขาดแคลนน้ำในครัวเรือนและชุมชน ทำให้ลดการต้นทุน ภาระค่าใช้จ่าย ทรัพยากร และยังเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมโดยการลดการเจือบนของน้ำเสียในน้ำทะเลอีกด้วย

ถังบำบัดน้ำเสียมีข้อควรระวังและการดูแลรักษาอย่างไรบ้าง ?

ทุกผลิตภัฑฑ์ถ้าเราวางแผนในการติดตั้งมาเป็นอย่างดี การรักษาก็จะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไร ตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้ง ควรเลือกพื้นที่ในการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียให้อยู่ภายนอกอาคารและอย่าให้อยู่ห่างไกลห้องน้ำหรือห้องส้วมมากนักเพื่อลดค่าใช้จ่าย ปัญหาการอุดตันของและการดูแลที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

การดูแลรักษาถังบำบัดน้ำเสีย เนื่องด้วยถังบำบัดน้ำเสียเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องคอยทำงานอยู่ตลอดเวลาทำให้ต้องมีการหมั่นดูแลรักษาอยู่เสมอ ยกตัวอย่างการดูแลรักษา เช่น

– ควรจะกำจัดตะกอนอย่างสม่ำเสมอทั้งในส่วนแยกตะกอน ส่วนกรองหรือส่วนเติมอากาศ อย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อปีโดยการจ้างบริการจากรถดูดส้วม

– ไม่ควรทิ้งขยะที่ย่อยสลายยากลงในชักโครก ท่อระบายหรือตัวถังโดยตรงเช่น ผ้าอนามัย หรือเศษพลาสติก เป็นต้น เพราะอาจทำให้เกิดการอุดตันในระบบต่างๆของถังบำบัดน้ำเสียได้

– ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างห้องแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ควรเลือกใช้ชนิดที่มีความรุนแรงสูงและไม่ควรล้างห้องน้ำบ่อยถ้าไม่จำเป็นเพราะน้ำยาล้างห้องน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องบำบัดน้ำเสียลดลงได้

– ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้และคำแนะนำของช่างติดตั้งเพื่อการใช้งานของถังบำบัดน้ำเสียยาวนานขึ้น

พอรู้จักถังบำบัดน้ำเสียมากขึ้นหลายๆท่านคงมีความคิดที่อยากจะมีถังบำบัดน้ำเป็นของตัวเองติดตั้งไว้ในบ้านของแต่ละท่านแล้วใช่ไหม? ผลิตภัณฑ์ถังบำบัดน้ำเสีย DOS หนึ่งในผู้จัดจำหน่ายถังบำบัดน้ำเสียอับดับต้นๆของประเทศไทย มีครบทุกขนาดและความต้องการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถังบำบัดน้ำเสีย DOS คลิกได้ที่ https://www.dos.co.th/products/dos-hero