คืนความสุขให้ชีวิต ด้วยการสัมผัสชีวิตในธรรมชาติ

| | 0 Comments

การพัฒนาอะไรก็ตามที่ทำให้ยากขึ้น มักนำไปสู่ความเสื่อม แต่การพัฒนาที่ทำให้ง่ายขึ้น ถือเป็นการทำให้ดีขึ้น ดังเช่นการดูแลใจของเราด้วยการสัมผัสธรรมชาติที่จะพาให้เรารู้สึกสงบ เบา สบาย ทำให้เกิด “สุขภาวะทางปัญญา” ซึ่งจะมองเห็นความสุขในชีวิตที่แท้จริง แต่สำหรับชาวเมืองที่ไม่ได้มีโอกาสอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยท่ามกลางธรรมชาติ ก็ใช่ว่าจะไร้โอกาสในการเข้าถึงความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติเสมอไป เพราะโครงการ The Forestias ได้นำเอาธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ ยกมาตั้งไว้กลางโครงการ เพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์ ความสบาย และความผ่อนคลายให้กับลูกบ้าน โดยลูกบ้านที่อาศัยอยู่ในโครงการทุกคนจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ด้วยมีพื้นที่โครงการกว่า 398 ไร่ ที่ถูกออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวถึง 56%  ลูกบ้านทุกคนจึงได้สัมผัสกับระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งคนกับป่า คนกับสัตว์ และคนกับคนได้อย่างแท้จริง 

คนกันป่า

ภายในที่ดินทั้งหมด 398 ไร่ จะมีป่าที่ทางโครงการเริ่มปลูกตั้งแต่เป็นเมล็ดและต้นกล้าราว 30 ไร่ ด้วยแนวคิดว่า “ป่าจะเติบโตไปพร้อมกับคนได้อย่างสมบูรณ์” ซึ่งจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศน์ และจะมีวิวัฒนาการตามธรรมชาติต่อไปอีกเรื่อย ๆ ถือเป็นการนำธรรมชาติกลับคืนสู่ชุมชน และพื้นที่เมืองอย่างแท้จริง นั่นจึงทำให้โครงการ The Forestias มีต้นไม้ขึ้นมาอย่างหนาแน่น และกลายเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์โดยแท้ ด้วยมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะกับการเติบโตของทุกสรรพสัตว์ตามธรรมชาติ

คนกับสัตว์

ในพื้นที่ป่าทั้งหมด 30 ไร่ จะแบ่งพื้นที่ 3.7 ไร่ ให้เป็นป่าลึก หรือเป็นที่ที่ปล่อยให้ระบบนิเวศดำเนินไป โดยไม่อนุญาตให้คนเข้าถึงพื้นที่นั้น ซึ่งจะทำให้สัตว์หลาย ๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือว่าสัตว์ใหญ่จะได้มีชีวิต และสร้างระบบนิเวศอยู่ในป่าผืนใหม่แห่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ถือเป็นการออกแบบและระบุขอบเขตของพื้นที่การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์ได้อย่างชัดเจนและลงตัว ทำให้โครงการ The Forestias ไม่ใช่สร้างเพียงแค่ป่า แต่ยังสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และยั่งยืนต่อไปอีก

คนกับคน

จุดมุ่งหมายของโครงการ The Forestias คือการทำให้สมาชิกในครอบครัวจากหลากหลายเจเนอเรชั่นได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกัน เพราะหนึ่งในปัจจัยของความสุข คือการได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวและคนที่เรารัก ฉะนั้นที่พักอาศัยท่ามกลางธรรมชาตินี้ จึงไม่ได้สร้างขึ้นเพียงแค่ให้พักอาศัยเท่านั้น แต่ยังสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ผู้คนปรารถนา และมีแนวโน้มว่าจะทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ คือ “สุขภาพ” และ “ความสุข” ฉะนั้นทุกพื้นที่ในโครงการจึงถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Universal Design

The Forestias ไม่ได้เป็นแค่ที่พักอาศัยท่ามกลางธรรมชาติเท่านั้น เพราะยังเป็นโครงการเมืองแห่งแรกของโลกที่ออกแบบทุกมิติ เพื่อให้การใช้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นและมีสุขภาพดียิ่งขึ้น ด้วยการสร้างสรรค์พื้นที่ให้คนทุกเจเนอเรชันได้ใกล้ชิดกันอย่างแท้จริง ภายใต้สิ่งแวดล้อมคุณภาพที่สามารถศึกษาวิธีการปลูกต้นไม้ และสร้างผืนป่าบนพื้นที่กว่า 30 ไร่ เพื่อนำธรรมชาติกลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ถือเป็นโครงการระดับโลกที่แสดงให้เห็นถึงความสุขในชีวิต ธรรมชาติ และความปลอดภัย ดังนั้นหากคุณอยากลองสัมผัสความสุขจากธรรมชาติ และสนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยท่ามกลางธรรมชาตินี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://mqdc.com/th/our-business/theme-project/theforestias